Đầy đủ tên văn phòng phẩm trong tiếng Anh

August 20, 2015  |  By  |  Impressions: 81  | 


Pencil: bút chì Mechanical pencil: bút chì b ấ m Rollerball pen: bút bi nướ c, bút lông bi Highlighter: bút d ạ quang Permanent markers: bút lông d ầ u Whiteboard markers: bút lông vi ế t b ả ng tr ắ ng Pencil box/

More from Maria Olala

Page 1 / 4