VIRUS

November 30, 2016  |  By  | 


Category: Science

De importancia medica Minia Isabou Salvador Her Parvovirus b19 humano Género: Erythrovirus Virión: icosaédrico, 32 capsómeros. Diámetro de 18 a 26 nm, Composición: DNA (20%), prot