CÁC THAO TÁC CƠ BẢN MICROSOFT OFFICE 2010

May 20, 2016  |  By  | 


Category: Education

Phần Microsoft Word 2010 1. MỘT SỐ THIẾT LẬP CƠ BẢN 1.1. THAY ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO File\ Options\ Advanced\ Display\ Show measurements in units of 1.2. HIỆN KHUNG VIỀN VĂN BẢN File\ Options\ Advanced\ Display\ Show text boundari