Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN MICROSOFT OFFICE 2010

Phương Anh Nguyễn


Published on May 20, 2016

Phần Microsoft Word 2010 1. MỘT SỐ THIẾT LẬP CƠ BẢN 1.1. THAY ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO File\ Options\ Advanced\ Display\ Show measurements in units of 1.2. HIỆN KHUNG VIỀN VĂN BẢN File\ Options\ Advanced\ Display\ Show text boundari