rph BM tahun 4 ROS

May 20, 2015  |  By  | 


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tema : Minggu Kokurikulum Tahun 4 Tajuk: Semangat Berpasukan Masa: 7.45 – 8.45 pagi Standard Pembelajaran 5.2.1 – Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran – an, -kan, -, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama denga