Faghæfte: Når mistanken opstår

October 3, 2015  |  By  | 


I dette hæfte kan du finde viden om, hvordan du kan reagere, hvis du som forælder, pårørende eller fagperson får mistanke om, at et barn bliver udsat for seksuelt overgreb. Hæftet er en del af en serie på i alt fire hæfter henvendt til voksne. De første tre hæfter giver en bred introduktion til, hvad et seksuelt overgreb er og sætter fokus på, hvordan man skal forholde sig, når mistanken bliver til en konkret sag. Det fjerde hæfte handler om IT-relaterede overgreb.

More from Red Barnet