Robert Vangelabbeek

Robert Vangelabbeek

0 followers
www.watervogelbond.be

Waterfowl Association EU is a section off De WATERVOGELBOND VZW, zetel te 3620 Lanaken, Dukatonweg 10
ondernemingsnummer: 0559.911.516
We are following the birds from the African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA) and also all mutants and domestic waterfowl.
-Gaviiformes: Loons - Duikers
-Sphenisciformes: Penguins - Pinguïns
-Procellariiformes: Albatrosses and Petrels - Albatrossen en stormvogels
-Ciconiiformes: Storks - Ooievaars
-Suliformes: Cormorants, Gannets, Frigatebirds, Snakebirds Aalscholvers, genten, fregatvogels en slangenhalsvogels
-Threskiornithidae: Ibises and Spoonbills - Ibissen en lepelaars
-Ardeidae: Herons and Bitterns - Reigers en roerdompen
-Pelecanidae: Pelicans - Pelikanen
-Scopidae: Hammerhead - Hamerkop
-Balaenicipitidae: Shoebill - Schoenbekooievaar
Podicipedediformes : Grebes - futen
Rallidae: Rails, Coots and Moorhens - Rallen, Koeten en Waterhoentjes
Phoenicopteridea: Flamingos - Flamingos
Gruidae: Cranes - Kraanvogels
Charadriiformes : Waders, Gulls and Terns - Waadvogels, Meeuwen and Sterns
Phaethorntidea: Tropic birds - Keerkringvogels
Alcidae: Auks - Alken
Anatidea: Ducks - Eenden
Anserinae: Geese and Swans – Ganzen en Zwanen

Publications