GWYL FWYD PORTMEIRION FOOD FAIR

November 22, 2014  |  By  | 


CROESO. WELCOME. We have over 100 exhibitors this year including craft makers, chefs, food and drink producers and enterprise agencies who provide valuable advice and support for rural businesses. We are proud to showcase the best Welsh produce and I hope that taking part will bring added recognition and success to all the craft makers and producers involved. In addition to local produce and crafts we have a full programme of entertainment including celebrity chefs giving seasonal cooking demonstrations in the exhibition pavilion using the best local produce. Musical entertainment is provided from the Bristol Colonnade where you will be able to hear some of the area’s premier musicians, bands and choirs. I hope you have an enjoyable day here. Kind regards Diolch ichi am gefnogi’r ŵyl fwyd eleni. Dyma’r ŵyl fwyd a chrefft fwyaf eto i’w chynnal yma gyda dros gant o arddangoswyr gan gynnwys crefftwyr, cogyddion, cynhyrchwyr bwyd a diod ac astiantaethau hybu busnes yng nghefn gwlad. Rydym yn falch o’r cye i roi llwyfan i gynhyrchwyr a masnachwyr gorau Cymru gan obeithio y cânt gynnydd a llwyddiant yn sgil arddangos eu cynnyrch yma. Yn ogystal â chynnyrch lleol a chrefftau cain mae gennym raglen ddifyr o adloniant ac arddangosfeydd coginio i’ch diddori dros y penwythnos. Mae gennym gogyddion o fri wrth law i’ch difyrru wrth arddangos sut i greu prydau tymhorol blasus yn y babell goginio. Ar ben hynny mae gennym rai o artistiaid, bandiau a chorau gorau’r ardal i’ch diddannu. Gobeithio y cewch ddiwrnod difyr yma. Coon gorau Dyddiad i’w Goo 5-6 Rhagfyr 2015 Gŵyl Fwyd a Chrefft 2015 Save the Date 5-6 December 2015 Food & Craft Fair 2015 Robin Llywelyn Rheolwr Gyfarwyddwr Managing Director Portmeirion Cyf Minffordd Penrhyndeudraeth LL48 6ER www.portmeirion.cymru  01766 770000