Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

knyga

Samanta Repšytė


Published on May 27, 2016

VAIKŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE ATLIEKAMA TIRIAMOJI VEIKLA  Kūrybinių įgūdžių lavinimo metodų įtaka priešmokykli- nio amžiaus vaikų gebėji- mui asocijuoti.  Eksperimentinių užduočių sprendimas praktinėje veik- loje pagal B. Grigai