SHKOLLA JERONIM DE RADA 2014

October 20, 2014  |  By  | 


2 3 Libri i Vitit 2013 - 2014Shkolla “Jeronim de Rada” Misioni i shkollës tonë është të edukojë nxënësit në një atmosferë pozitive dhe plot respekt, ku ata mund të zbulojnë e vlerësojnë të qënit unik dhe ku mund të tregojnë potencialin e tyre të plotë.

More from Birra Stela