BAB 14 PEMBANDARAN

September 24, 2015  |  By  | 


PENGENALAN Pembandaranberlakuapabilabanyakpendudukbertumpu dikawasanbandar. Pembandaranialahprosesberterusanyang melibatkan perubahankawasanluarbandarmenjadibandar. Terdapat2 faktoryang menyebabkanpendudukdiseluruh duniabertambah: 1.migrasiluarbandarkeband

More from WANNAMUHAMMAD