Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

BAB 14 PEMBANDARAN

WANNAMUHAMMAD


Published on September 24, 2015

PENGENALAN Pembandaranberlakuapabilabanyakpendudukbertumpu dikawasanbandar. Pembandaranialahprosesberterusanyang melibatkan perubahankawasanluarbandarmenjadibandar. Terdapat2 faktoryang menyebabkanpendudukdiseluruh duniabertambah: 1.migrasiluarbandarkeband