Daghospitaal

May 25, 2016  |  By  | 


Category: Medical

Daghospitaal Bij bepaalde ingrepen of behandelingen kan worden volstaan met een ver- blijf van enkele uren tot een dag op een speciaal daarvoor ingerichte ver- pleegafdeling, het Daghospitaal. Nadat u zich heeft gemeld, wacht u in de wachtkamer tot het