PDF MIN MESY 1

January 9, 2015  |  By  | 


Agenda: 1. Cadangan projek Ahli kumpulan kami telah memberikan beberapa cadangan aktiviti yang hendak dilaksanakan. Antara aktiviti yang dicadangkan adalah aktiviti amal membantu golongan gelandangan, aktiviti melawat dan beramah mesra bersama anak yatim dan aktiviti gotong-royong dibeberapa buah surau di sekitar UKM. 2. Pemilihan projek Ahli kumpulan kami telah bersetuju untuk menjalankan aktiviti bergotong-royong membersihkan surau -surau disekitar UKM. Kami bersetuju memilih aktiviti ini untuk dilaksanakan kerana kami ingin membersihkan dan menceriakan surau-surau dalam UKM kerana surau-surau ini digunakan oleh warga UKM setiap hari. Kami juga ingin lebih mengenali warga UKM dan merapatkan hubungan sesama warga UKM melalui aktiviti ini. Aktiviti ini juga dapat membangunkan kemahiran sosial dan kebertanggungjawaban kami melalui aktiviti dalam program yang berasaskan komuniti. Aktiviti dipilih mengikut keperluan warga UKM dan ianya dapat membawa perubahan dan memberi impak positif kepada warga UKM. Melalui aktiviti ini, pelajar akan dapat mengasah bakat dan menggarap kemahiran sosial dan kebertanggungjawaban. Kami juga dapat berinteraksi dengan warga UKM dan peka terhadap permasalahan warga UKM. 3. Pemilihan tempat aktiviti Ahli kumpulan kami telah memberi cadangan dan bersetuju untuk menjalankan aktiviti membersihkan surau Fakulti Sains dan Teknologi dan surau Pusanika. Kami memilih untuk menjalankan aktiviti bergotong-royong di surau FST dan Pusanika kerana surau- surau ini adalah yang paling kerap dan paling ramai dikunjungi dan digunakan oleh warga UKM.

More from Azlyn Izzati