terapi muzikTerapi Muzik

October 8, 2015  |  By  | 


2 Apakah Itu Terapi Muzik? Terapi Muzik adalah satu tindakan sainstifik berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang tidak sihat dan seterusnya menggantikan tingkah laku tersebut dengan tingkah laku yang sesuai melalui pendorong muzikal. Menurut Am