FIGURA Bil. 2 Januari -Mac 2015

April 28, 2015  |  By  | 


P enyelidik ialah orang yg menyelidik atau mempelajari sesuatu dengan sungguh-sungguh. Selidik pula bermaksud memeriksa atau menyiasat sesuatu yang belum terang. Sebagai manusia kita tidak boleh lari dari kerja menyelidik. Kalau kita seorang guru pastinya

More from azyyati