VISION - 1/2016

March 19, 2016  |  By  | 


Category: Education

Poznáme históriu jarných sviatkov? Symbolika sa umocnila osudom Ježiša Krista, ktorý práve na tento sviatok po ukrižovaní vstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie patrí k najsilnejším pilierom katolíckej cirkvi.

Page 1 / 2