ታሪኽ 25 ዓመታት ትግራይን ኤርትራን

May 18, 2016  |  By  | 


Category: Political

እዛ መፅሓፍ ታሪኽ ፪፭ ዓመታት ትግራይን ኤርትራን ብሓፂሩ ትሓትት። ኣብ ብዙሕ ምርምር ተመስሪታን ብቡዙሓት ፀሓፍቲ ታሪኽ ተመርሚራ ዝተዳለወት ስለ ዝኾነት መንበብቲ ኣብ እታ መፅሓፍ ዘሎ ቁምነገር ብትዕግስትን ብፅሞናን ንከንብብዎ ንላቦ። ዓወት ንሓፋሽ።