RPT TMK thn 4

April 26, 2015  |  By  | 


MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGU ASAA N STANDARD PRESTARI 4 2.0 Mengenal perisian komputer. 2.1 Menyatakan maksud dan jenis perisian. 2.2. Menyatakan fungsi dan contoh sistem pengendalian. 1

More from din ktn