Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Newsletter-1

Cioaba Eduard


Published on November 24, 2014

O noua sansa in cariera ta! DESPRE POSDRU Statele Membre si regiunile Uniunii Europene au acces la finantare din Fondul Social European (FSE) in cadrul unei perioade de programare de sapte ani. Actualul exercitiu de programare se desfasoara pe perioada 2007- 2013. Pentru a beneficia de asistenta FSE, Statele Membre elaboreaza programe operationale care sunt implementate de actori socio-economici, precum institutii de invatamant, furnizori de formare profesionala, IMM-uri, camere de comert si industrie, parteneri sociali, ONG-uri, institutii publice, autoritati locale etc. Obiectivul general al POS DRU il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin conectarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea participarii crescute pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva, pentru 1 650.000 de persoane. Obiective specifice ale POS DRU sunt: Promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv a invatamantului superior si cercetarii; Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii; Facilitarea accesului tinerilor pe piata muncii; Dezvoltarea unei piete a muncii moderna, flexibila si inclusiva; Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in mediul rural; Imbunatatirea Serviciului Public de Ocupare; Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.