Topik 1.Min.SisihanLazim

April 28, 2015  |  By  | 


Statistik Asas • Statistikasasmerupakansatuteknikmatematik untukmemproses,menyusun,menganalisisdan membuatkesimpulantentangdatayang berbentukkuantitatif • Dalamujiandanpeperiksaan,kaedahstatistik digunakanuntukmembuatanalisisdan kesimpulan. • Datayan

More from Firdaus Jalil