Economische Strategie 2020 Greenport Boskoop

September 28, 2015  |  By  | 


Begin 2015 is vanuit de Stichting Greenport Regio Boskoop opdracht gegeven voor het opstellen van een lange termijn economische visie voor het boomkwekerijcluster in de regio Boskoop.