Pentadbiran Negeri Sembilan - PDF

October 27, 2014  |  By  | 


Struktur Pemerintaan dan Pentadbiran Negeri Sembilan undang Lembaga Buapak Tugas dan Peranan dalam Pentadbiran • Ketua bagi luak @ luhak • Terdapat 4 luak iaitu Sungai Ujong,Jelebu,Johol dan Rembau • Tugasnya ialah memilih Yamtuan Besar undang • Ketua Suku @ waris • Tugasnya ialah memilih undang,menjaga keselamatan, dan keamanan, menyelesaikan pertelingkahan antara suku,mengendalikan pembahagian harta pusaka,menjadi perantara antara undang dengan suku Lembaga • Ketua Perut • Buapak menjadi rujukan soal yang berkaitan dengan adat dan hukum Buapak

More from nurulhayaty