Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

leksyka,dziedziny językoznawstwa,treść i zakres wyrazu,

jadwinia


Published on November 18, 2016

Zasób wyrazów danego języka nazywamy leksyką. Składnikiem płaszczyzny leksykalnej języka są leksemy (wyrazy). słownictwo słownictwo czynne zasób wyrazów, które nadawca wykorzystu

Similar publications