Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Verslag A4 formaat

juulosinga


Published on December 4, 2014

Wat is Gebiedsgericht Grondwaterbeheer? Er bestaat niet zoiets als een officiële definitie van gebiedsgericht grondwaterbeheer. De Rijksoverheid heeft GGb oorspronkelijk ontwikkeld als een saneringsoplossing voor in elkaar overlopende, niet gevalsgericht aan te pakken grondwaterverontreinigingen. Later werd GGb ook gezien als een instrument om verschillende grondwaterbelangen af te stemmen en stagnatie bij ruimtelijke ontwikkelingen weg te nemen. Tijdens de AGGb Praktijkdag constateren de deelnemers dat er wat betreft de aanpak van grondwaterverontreiniging in de praktijk onderscheid kan worden gemaakt tussen een cynische variant en een niet-cynische variant. De eerste beperkt zich tot monitoren van de grondwaterkwaliteit/verspreiding als rechtvaardiging voor het laten lopen van een pluim, de meest kosteneffectieve ‘oplossing’ . De niet-cynische variant richt zich op het in beeld brengen van de situatie, het volgen van de verspreiding en het daadwerkelijk ingrijpen waar nodig. De keuze wordt bepaald door de antwoorden op de vragen ‘kan dat’, ‘mag dat’, en ‘willen we dat’ en ‘wie gaat dat betalen’ . Initiatieven in Apeldoorn, Deventer, Enschede, het Gooi, Rotterdam, Tilburg en Zwolle (tal van andere initiatieven zijn op de AGGb dag niet specifiek bediscussieerd) laten zien dat de antwoorden per situatie verschillen, GGb is maatwerk. Mits goed onderbouwd kan GGB een waardevol instrument zijn.