Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

İzmir Şube Faaliyet Raporu 2013

kerem


Published on April 21, 2015

Kızılay İzmir Şubesi 201 3 Yılı Faaliyet Raporu www.kizilayizmir.org.tr 1 İÇİNDEKİLER 2013 Yılı’nda Özel Fa aliyetler A)Gönüllü Kazanımı Ödülü B)Göz Bebekleri Projesi C)İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Kızılay Kulübü