Tema 6 Els Romans

May 25, 2016  |  By  | 


Category: Children

Els Romans Tema 6 1 Els Romans . En aquella època, la Península Ibèrica l'habitaven els pobles celtes i els pobles ibers. Aquests darrers estaven instal·lats al litoral mediterrani. Mentrestant, a la Península Itàlica els poderosos romans es edi