Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

A politikai gondolkodás változás a a 16. században Angliában

Lívia Bakos


Published on November 30, 2014

2 Az 1485- től 1603 - ig tartó Tudor korszak különleges helyet foglal el az angol történelemben. Nemcsak a felemelkedés korszaka ez, hanem olyan változásoké i s, amelyek által a 16. század végén, amikor a Tudor kor lezárul, egy teljesen más képet kapunk Angliáról, mint a század elején. Izgalmas korszak ez, hiszen a politika, vallás, gondolkodás, és művészetek terén is nagyfokú változások jönnek létre. A dolgozatban kifejtésre kerülnek azok az események, amelyek ezeket a folyamatokat elindították. A hangsúlyt természetesen főként a politikai, és vallási szempontokra helyezem, hiszen ebben a korszakban szinte ezek a legfontosabbak, végighaladva az uralkodókon muta tom be őket. Dolgozatom második részében a kor politikai gondolkodásmódjában fellelhető változásokat próbálom kiemelni. Fontos szót ejteni az abszolutizmusról, illetve annak megjelenéséről Angliában, híres politikusokról, gondolkodókról, akik ebben a korsz akban éltek, és alkottak. A dolgozat végét Morus Tamás életével, Utópia 1 című művének bemutatásával zárom, amely elsődleges forrást jelent a korszak vizsgálatában. E könyv nagy fordulatot jelentett , és a mai napig fontos munkának tekintjük. Munkám első felében főleg a konkrét politikai történéseket, eseményeket írom le, főként Szántó György Tibor két könyve, az Anglia története , 2 és az Anglikán reformáció , angol forradalom 3 c. alapján. Ez a két könyv kiemelkedő fontosságú az események megértéséhez, és jó útmutatást adnak , ha pontosan követni szeretnénk a történések menetét. Az uralkodók bemutatásához főként Peter Wende Angol királyok és királynők 4 című művére, és Marita A. Panzer Nők az angol trónon 5 című könyvére támaszkodtam. Ezek által próbáltam a korszak uralkodóinak személyét, jellemét, - bár röviden – de megmutatni. A második részben, mint már említettem, nem konkrét eseményekre helyeztem a hangsúlyt, hanem inkább a kor politikai jellemzőit, és változásait próbáltam felvillantani. Ebben nagy segítség főként Perry Anderson Az abszolutista állam 6 című munkája, és sokat lehet meríteni Bayer József A politikai gondolkodás története 7 – ből, illetve A politikatudomány kialakulása 8 című munkából, amelyet Paczolay Péter és Szabó Máté írt, s amely elsősorban nem történészhallgatóknak szánt könyv, de sokat segített a kor politikai gondolkodásának megértésében. A dolgozat megírásában motivált a korszak sokszínűsége felé való 1 More 2002 . 2 Szántó 2003. 3 Szántó 2000. 4 Wende 2001. 5 Panzer 2007. 6 Anderson 1989. 7 Bayer 1998. 8 Paczolay – Szabó 2006 .