Икономика-Мартин

November 24, 2014  |  By  | 


Структура на ДА Количественото отношение между различните елементи он съснава на ДА, изразен в %, отразяващо връзките и зависимостите между тях. Структурата е динамична величина, но е 100 % Видове структури : 1. Икономическа структура – съотношението между различните икономически групи на ДА 2. Технологична структура – съотношението между различните моменти от състава на които са включени в отделната група. 3. Възрастова структура – съотношението между различните групи машини, съоръжения и елементи по определена възраст. Структурата трябва да е оптимална и да отчита предмета на дейност, целите и стратегията на предприятието. III Изхабяване, амортизация и амортазиционна политика на ДМА и ДНА Амортизацията е процес на пренасянето на част от стойността на продукта. Тя отчита износването на продукта. Има два вида износване : 1. Физическо 2. Морално

More from martin