Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii w roku szkolnym

October 3, 2015  |  By  | 


2 • Pro gram Wychowawczy, • Program Profilaktyki. PLAN OPRACOWANY ZOSTAŁ W OPARCIU O: 1. Wieloletnią koncepcję rozwoju szkoły 2. Plan wychowawczy i profilaktyczny 3. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego 4. Podstawowe kierunki real