El Clásico - Bach

May 25, 2016  |  By  | 


Category: Education

2 Kapitel 1 Samla fakta och skriv med egna ord (skriftlig gruppuppgift) T a reda på fakta om kompositörerna, samt ta reda på mer om instrument med klaviatur. 3 Johann Sebastian Bach Hans fullständiga namn var Johann Sebastian Bach och han

More from niclin06

Page 1 / 3