El Clásico - Vivaldi

May 25, 2016  |  By  | 


Category: Education

2 Kapitel 1 Samla fakta och skriv med egna ord (skriftlig gruppuppgift) T a reda på fakta om kompositörerna, samt ta reda på mer om stråkinstrument. 3 Antonio Vivaldi Antonio Vivaldi föddes fjärde mars 1678 i Italien och dog 28 juli 174

More from niclin06

Page 1 / 3