ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് നാല്‍പ്പത്തിയെട്ടാം ലക്കം

November 27, 2016  |  By  | 


Category: Photography

നാല്‍പ്പത്തിയെട്ടാം ലക്കത്തില്‍ അക്ബര്‍,ദാമോദരന്‍ ചീക്കല്ലൂര്‍,അമ്പിളി ആര്‍ പി,ടി കെ ഉണ്ണി,അയ്യപ്പന്‍ മൂലശ്ശേരില്‍. മീരാ കൃഷ്ണന്‍ എഡിറ്റര്‍,ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

Page 1 / 3