גמישות פדגוגית - הלכה למעשה. חלק ראשון: מבוא לגמישות פדגוגית, ית

psifas


Published on May 2, 2015

במהלך תשע"ה משמש מר רן שמשוני כמלווה ומנחה של תכנית הפיתוח המקצועי שמקיים מחוז הצפון למנהלי הפסג"ה ולמנהלי בתי הספר שהשתלבו השנה במודל הגמישות הפדגוגית. במהלך העבודה גיבשנו בפסיפס תובנות רבות לגבי הדרך המומלצת להפעלת תהליך התפתחות בית ספרי במודל גמישות פדגוגית. בחוברת זו נשתף אתכם בתובנות אלו, נציג בפניכם את היתרונות בעבודה במודל גמישות פדגוגית, נסביר את התפישה החדשנית המאפשרת לבתי ספר לקיים פיתוח מקצועי רלוונטי, ומדויק לכל מורה ומורה. בנוסף, היות ופיתוח מקצועי במודל גמישות פדגוגית הוא הליך מורכב, נפרט כיצד למפות, לתכנן, לבקר ולהעריך את ההתפתחות המקצועית בצורה מקצועית ומנקודת מבט מערכתית.