גמישות פדגוגית הלכה למעשה - חלק שני - מיפוי בית ספרי

May 11, 2015  |  By  | 


בחוברת השנייה אנחנו מתמקדים בשלב הראשון של פיתוחה ויישומה של התפתחות מקצועית במתודת הגמישות הפדגוגית הוא שלב המיפוי הבית ספרי. המיפוי נועד לאסוף מידע רב בהיבטים רבים ומגוונים על בית הספר ובפניו ניצבים אתגרים רבים, כגון: • לא קיים מודל אחד למיפוי בית ספרי הכולל את כל ההיבטים בהם מטפל בית ספר. • הכלים הקיימים מיועדים לסייע למנהלים לאבחן ולמפות תחומים ונקודות ספציפיות בלבד, לכן יש לבחור בצורה מושכלת את הכלי בו יעשה שימוש, כך שהוא יתאים לתחום אותו רוצים למפות. כיוון שכך, הצענו לבצע את המיפוי בשני שלבים: • בשלב הראשון: קיום סיעור מוחות לחשיבה על הקשיים והצרכים של בית הספר לטובת העלאת הנושאים והתחומים השונים עליהם יש לבצע מיפוי. בשלב השני: שימוש בכלי מיפוי שונים המיועדים להיבטים ספציפיים בתוך בית הספר. כאשר כל כלי יבחן את אחד הנושאים שעלו בסיעור המוחות.

More from psifas