1_Falsafah Prinsip dan Isu Dalam KBAT

November 24, 2014  |  By  | 


Apa itu Berfikir? Teling a Dengar Berfikir Otak a Tak Pakai Otak Otak Tak Berfikir Berfikir Cikgu: Berfikir ! Gunalah otak sikit! Hmm.. Adakah masa kita tak guna otak ? •Berfikir ialah kebolehan manusia untuk membentuk konsep, memberi sebab, atau membuat penentuan. (Beyer, B.K., 1991) (kebolehan) •Berfikir ialah satu koleksi kemahiran atau operasi mental yang digunakan oleh seseorang individu. (Nickerson, Perkins dan Smith, 1985) (kemahiran) •Berfikir merupakan pembentukan idea, pembentukan semula pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu. (Fraenkel, J.R., 1980) (proses) •Berfikir melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. (Mayer, R.E., 1977) (operasi)

More from Roselind Lau