Mantsjoe woordenboeken

April 16, 2015  |  By  | 


Mantsjoe-woordenboeken zijn er in overvloed. In 1683 kwam ene Shen Qiliang met het eerste woordenboek Mantsjoe-Chinees, gecompileerd op zijn eigen initiatief. In 1708 werd er in opdracht van de Kangxi-keizer een kloek enkeltalig Mantsjoe-woordenboek uitgebracht (‘Het Mantsjoe Spiegelboek’). Een gewichtig werk, dat de basis vormde voor vele latere compilaties en meertalige woordenboeken (tot wel vijftalige aan toe). Een typisch Mantsjoe-woordenboek is thematisch geordend. Denk bijvoorbeeld aan hoofdstukken over goden, planten, dieren, wapens en ziektes. Qing-keizers hechtten veel belang aan het uitbrengen van woordenboeken. Dit was ingegeven door hun angst dat de Mantsjoe-cultuur in de vergetelheid zou raken. De woordenboeken legden een geautoriseerde woordenschat, hun schrijfwijze plus de definitie vast. Eenmaal vastgelegd, verwachtten keizers dat het woordenboek de leidraad zou zijn voor hen die het Mantsjoe niet of niet meer beheersten.