מגדיר גן המייסדים

April 22, 2015  |  By  | 


פרוייקט של סקירה ותעוד מגוון המינים הזואולוגי בגן המייסדים שבגבעת עדה. בוצע על ידי תלמידי כיתה ב' בבית הספר גבע שביישוב

More from shahargu