Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Reglement Lokomotivførerutdanningen versjon 3.2 5.9.2012

stighetl


Published on December 1, 2014

Versjon: 3.2 Dato:5.9.2012 Godkjent: Styret for Lokomotivførerutdanningen Side 2 av 19 Innhold Kapittel 1 Generelt ........................................................................................................... .......... 4 § 1-1 Formål .................................................................................................................. ......... 4 § 1-2 Virkeområde ............................................................................................................. .... 4 § 1-3 Utdanningsløpet ......................................................................................................... ... 4 § 1-4 Studentens rettigheter .................................................................................................. .. 4 § 1-5 Studentens plikter ...................................................................................................... .... 5 § 1-6 Arbeids- og læringsmiljø ved skolen ............................................................................ 6 § 1-7 Fremmøte og fravær ...................................................................................................... 6 § 1-8 Permisjoner ............................................................................................................. ...... 6 § 1-8.1 Klagerett ............................................................................................................. .... 7 § 1-9 Konsekvenser ved brudd på reglementet ...................................................................... 7 § 1-9.1 Klagerett ............................................................................................................. .... 7 § 1-10 Fusk eller forsøk på fusk ............................................................................................. 7 § 1-10.1 Klagerett ............................................................................................................ ... 8 § 1-11 Tap av studieplass ..................................................................................................... .. 8 § 1-11.1 Klagerett ............................................................................................................ ... 8 § 1-12 Fritak for fag ......................................................................................................... ...... 8 § 1-12.1 Klagerett ............................................................................................................ ... 8 Kapittel 2 Opptak ............................................................................................................. .......... 9 § 2-1 Utlysning ............................................................................................................... ........ 9 § 2-2 Opptaksprosedyre ........................................................................................................ . 9 § 2-3 Opptakskrav ............................................................................................................. ..... 9 § 2-4 Realkompetansevurdering ............................................................................................. 9 § 2-4.1 Fremmedspråklige studenter .................................................................................. 9 § 2-5 Rangering av søkere .................................................................................................... 10 § 2-6 Behandling av søknad ................................................................................................. 10 § 2-7 Inntaksnemnd ............................................................................................................ .. 10 § 2-8 Klagerett ............................................................................................................... ....... 10 Kapittel 3 Eksamen og vitnemål .............................................................................................. 1 1 § 3-1 Virkeområde ............................................................................................................. .. 11 § 3-2 Rett til å gå opp til eksamen ........................................................................................ 11 § 3-2.1 Klagerett ............................................................................................................. .. 11 § 3-3 Gjennomføring av eksamen ........................................................................................ 11 § 3-4 Retningslinjer for eksamensgjennomføring ................................................................ 11 § 3-4.1 Ved skriftlig eksamen med tilsyn ........................................................................ 11