Texx Team

Texx Team

www.texxteam.bg/en/index.html

Texx Team is one of the leading companies in Bulgaria, importing, sorting and wholesaling second hand clothes in Bulgaria. Nearly 2 decades Texx Team is seeking to satisfy the needs of the clients, by following Texx Team' s ideals of professionalism, creativity and loyalty. Texx Team is working only with established exporters and partners, delivering stability and the best quality of the raw material and the production. If you are looking for a reliable partner for you and your business - a partner with an established policy regarding quality, sorting and wholesaling of the second hand clothes - Texx Team is what you are looking for.

Текс Тийм АД е една от водещите компании в България, специализирана във внос, сортиране и търговия с дрехи втора употреба. Вече 2 десетилетия се стремим да задоволим нуждите на клиентите си и го постигаме чрез професионализъм, креативност и лоялност. Ние работим само с утвърдени доставчици и партньори, което ни гарантира стабилност и най-високо качество на суровини и продукция. Ако търсите сигурен партньор за Вас и Вашия бизнес, с утвърдена политика по отношение на качество, сортиране и пласмента на дрехите втора ръка, изберете нас.

Publications