de thi dai hoc phan song dien tu

November 10, 2013  |  By  | 


SÓNG ĐIỆN TỪ ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM Câu 1(CĐ 2007): Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? A. Phản xạ. B. Truyền được trong chân không.

More from Minh Hien

Page 1 / 3