Prijedlog mape puta za Federaciju BiH u oblasti SZ

November 3, 2013  |  By  | 


Prijedlog mape puta za Federaciju BiH u oblasti socijalne zaštite i inkluzije, (Stjepan Buconjić, savjetnik za penzijsko inavlidsko osiguranje, međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike)

Page 1 / 4