41 NZZ

October 13, 2014  |  By  | 


Брой 38 19 - 25 септември 2014 2 Брой 41 10 - 16 октомври 2014 ОБЩЕСТВО ’ 2014 П рез следващите дни трябва да при- съствам на важни заседания в ЕП. Член съм на Комисията ЕС - Иран, къде- то предстои да се избира и ръководството й. Съобразно срещите ми с колегите от Консервативната партия, на която на практика съм вто- рият човек след председа- теля и няколко заседания на комисията за енергетиката, комисията за Русия, аз ще дам своето окончателно ре- шение: да продължа да ра- ботя като български депутат в Европейския парламент или да вляза в 43-ото Народ- но събрание като депутат от коалиция „България без цен- зура“. Това решение няма да бъде преди края на следва- щата седмица, каза лидерът на „България без цензура“ Николай Бареков в интервю за „12 3“, БНР. На въпрос защо е спаднала подкрепата за „България без цензура“ в сравнение с ев- ропейските избори, Бареков отговори: Загубихме около 40 хиляди гласа. Това стана след двумесечна тежка атака – политическа, медийна, сре- щу мен персонално и срещу нашата партия. Тежка атака, в която участваха всички медии, всички политици, аз бях обруган, бяха нападнати наши хора, бяха принуде- ни да напуснат двама души, други бяха извадени по ме- диите да се представят за на- пуснали, без да са били чле- нове на нашата партия. Това, което ние напра- вихме, е уникално, защото не бяхме унищожени, а сме фактор в парламента и то много сериозен. Смятам, че от тук нататък нашият път ще бъде нагоре.Другото важно нещо е: нашата партия декла- рира, че не е купен нито един глас. По отношение на бъдещия Това, което направихме всички партньори в ББЦ, е уникално! Не бяхме унищожени, а станахме по-силни кабинет Бареков каза: За първи път този парламент, като изключим ГЕРБ, може без всяка една от останалите партии и може с всяка една от останалите партии, като изключим националистиче- ските формации. Трябва да се направи работещо правител- ство. Формулата, която пред- ложихме, е да се започне про- грамата, приоритетите, след това да се говорят персонал- ните назначения на ниво ми- нистри и накрая да се обсъж- да темата кой да бъде минис- тър-председател. Това, което ние поставяме като условие, е да бъде чут нашият глас, ако искат нашата подкрепата. Бареков обясни, че подкре- па за кабинет ще има само след като бъдат обсъдени програмите. "Ние имаме про- грама. Не случайно само ние и ГЕРБ написахме подроб- ни програми. На нас ще ни бъде най-лесно да седнат ко- легите Румен Йончев, Драго Стефанов, Кънчо Филипов, Светльо Танчев, да видят как- ви програмни намерения сме записани в нашата програма, какви са изразили ГЕРБ. Аз бих посъветвал колегите от ГЕРБ да не игнорират вари- анта за широко мнозинство с участието на две-три поли- тически формации, базирани в политическия център и по- литическото дясно. /…/ Този парламент трябва да изработи консенсус. Ако ние, полити- ците, не изготвим консенсус, нещата отиват много на зле, защото европейските фон- дове са спрени, имаме да ре- шаваме проблема с КТБ, има да се решават проблеми със здравеопазването". Николай Бареков, лидерът на „България без цензура“ Вечерта на 6 октомври т. г. стана ясно, че в про- токола от проведените в неделя, 5 октомври 2014 г., парламентарни избори има несъответствие между по- лучените изборни книжа, сумата на неизползваните, недействителните и унищожени и зачетените редовни. От Районната избирателна комисия (РИК) в Хасково твърдят, че на секционните комисии са доставени 240 404 бюлетини, като след изваждането на сбора се по- лучават 123 142 гласа. За редовни в протокола обаче се признават със 799 повече. В политическите централи подозират, че най-вероятно разликата е дошла в купени секции, където недействителните книжа са били заме- няни с редовни. Председателят на Районната избирателна комисия Димитър Димитров потвърди, че действително има неправилно отчетени бюлетини. Той каза, че това е по вина на секционните комисии. Димитров отказа да отговори на въпроса за колко точно бюлетини става въпрос, но според него няма как те да променят броя на гласувалите в областта. Въпреки че омаловажи проблема и обвини медиите, че създавали изкуствени „сензации“, Димитров съобщи, че е свикал извънредно заседание на Районната избирателна комисия, за да се установи откъде са се появили 800-те бюлетини. В Хасково водач на листата на РБ беше Станислав Иванов – син на скандалния дългогодишен кмет на гра- да Георги Иванов, който от 4 мандата управлява Хаско- ВХасковосазаловени 17купувачинагласове заРеформаторите во и всеки път е подкрепен от различна политическа сила. Вторият в листата пък бе бившият кмет на Дими- тровград Стефан Димитров - син на собствениците на „Неохим“, най-голямото предприятие в района. Майка му е видна активистка на БСП, а вуйчо му щеше да е водач на габровската листа на социалистите, но ката- строфира тежко и бе заменен. “Единствената формация, която няма морал - ното право да говори за участие в управленска ко - алиция и да извива ръцете на когото и да било, е Реформаторският блок. Тази коалиция беше един - ствената, заловена от МВР да купува гласове и то много. Реформаторите си продадоха листите на биз - несмени, които финансираха купения вот” , обяви лидерът на “България без цензура” Николай Бареков. Той съобщи, че най-фрапиращият случай на корупция е в Хасково, където са заловени 17 купувачи на гласове за Реформаторите. “Тази формация купи една трета от гласовете си и е срам за дясното! Най-вероятно групата на Реформаторите ще се разпадне още преди да се е съставило 43-ото Народно събрание”, прогнозира Ба- реков. Той коментира, че маските на Реформаторите са паднали в момента, в който си признали, че са “вою- вали” предизборно с дървените си шпаги. Това са по- литически джуджета, които нямат място в политиката, категоричен е лидерът на ББЦ. „Никога не се съмнявай, че мислещи и отдадени хора могат да променят света. Защото това е всичко, което някога го е променяло.“ – Маргарет Мийд За разлика от изборите през миналата пролет, когато ГЕРБ отново бе първа политическа партия, сега нейният лидер Бойко Борисов не може да си позволи да не вземе властта, защото ще инкасира гигантска загуба, коменти- ра социологът Андрей Райчев в бТВ след представяне на визитката на Борисов, която не скри и мутренския период на лидера на ГЕРБ и големите му гафове като премиер. Райчев оправда поведението на Борисов към рефор- маторите, защото имат 8 процента, а си позволяват да поставят условия. Социологът прогнозира, че Реформа- торският блок ще се разцепи под въздействието на „маг- нитното поле на Борисов”, тъй като Иван Костов и Радан Кънев антропологично се различават от Меглена Кунева и Даниел Вълчев. Първите се правят на мома, на която тепърва ще расте цената, а вторите искат да управляват, те си представят участие в управлението, заяви Райчев. При Реформаторския блок имаме класическо разде- ление. Единственото, което ги крепи е общият интерес, но не прогнозирам дълго време да останат заедно, каза Райчев. Шансът им да се окажат във властта бил нищо- жен. Хората на Кунева си представят участие, а хората на Радан Кънев си представят управление. Социологът определи като най-голяма изненада вли- зането на националистическите организации в парламен- та и анализира политическите лидери. Андрей Райчев, социолог: Реформаторскиятблок евентуалнощесеразцепи подвъздействието на„магнитнотополе наБорисов”

More from ZNS

Page 1 / 4