איפה אלוקים היה בשואה ?

April 28, 2015  |  By  | 


העבודה עוסקת בשאלה - איפה אלוקים היה באמת בשואה ?

More from yifat