Corporate Strategy 2016 Welsh

May 5, 2016  |  By  | 


Category: Business

Busnes annibynnol sy’n darparu tai a gwasanaethau cysylltiedig, gan ddefnyddio ei holl adnoddau er lles cymunedau lleol. BYDDWN YN: 1 Bachu cyfeoedd Newid bywydau Datblygu potensial Y Gorau i’n pobl Y Gorau i’n cymunedau 1.0 EIN GWELEDIGAETH

More from Dionne Jayne

Page 1 / 6