Llawlyfr Ysgol Bro Dewi

Delwedd


Published on December 2, 2014

Safle Glanadda Ffordd Caernarfon Bangor Gwynedd LL57 4SG 01248 352821 Safle Coedmawr Bron y De Bangor Gwynedd LL57 4TL 01248 352464 Ebost: lenbrookes@gwynedd.gov.uk Wefan: www.ysgolglanadda.org Dilynwch ni ar @YsgolbroDewi ENW A CYFEIRIAD YR YSGOL Cysylltiadau Babanod Coedmawr Pennaeth Mr Len Brookes Pennaeth Safle Mrs Rhian Jones Clerc Swyddfa Miss Roxanne Rowlands Clerc Cinio Mrs Mitchell Cysylltiadau Glanadda Pennaeth Mr Len Brookes Pennath Sae Mr Eion Jones Clerc Swyddfa Miss Roxanne Rowlands Clerc Cinio Mrs Ward Gellir cysylltu trwy fonio, llythyru, e - boso neu wrth gwrs sgwrs uniongyrchol. Awdurdo Addysg Gwynedd Cyfarwyddwr Addysg, Diwylliant a Hamdden Swyddfa Addysg, Stryd y Castell, CAERNARFON Gwynedd LL55 1SH 01286 672255