June 19, 2014  |  By  | 


София, кв. Бояна, бул. „Ал. Пушкин” 112, тел./факс (02) 855 -20-54 СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 А КЛАС – Класен ръководител: Венета Янева