SANTA FAWSTINA

October 29, 2015  |  By  | 


IL- WEGHDIET TAL- QALB IMQADDSA TA’ GESU’ IL- WEGHDIET TAL- QALB IMQADDSA TA’ GESU’ L-EWWEL WEGHDA □ Jiena nagħti lid - devoti kollha tiegħi l -grazzji kollha meħtieġa għall -istat

More from Gorg Falzon

Page 1 / 3