T-2 katalog november 2014

November 27, 2014  |  By  | 


Enostavna menjava operaterja - za vse poskrbimo mi! * Mobilni paket TOP nima mesečne naročnine. Naročnik plačuje storitve glede na porabo. Paket TOP lahko v skladu s Posebnimi pog oji uporabe mobilnega paketa TOP naročijo novi in obstoječi naročniki T-2. Mobilni paket TOP je namenjen običajni uporabi stori tev znotraj Slovenije. Klici v slovenska ksna in mobilna omrežja se obračunavajo skladno s cenikom, pri čemer je najvišji obračunani znesek 9,99 EUR/mesec. Pošiljanje sporočil SMS in MMS znotraj Slovenije se obračuna skladno s cenikom, pri čemer je najvišji obračunani znesek 9,99 EUR/mesec. Prenos podatkov znotraj Slovenije se obračunava skl adno s cenikom, pri čemer je najvišji obračunani znesek 9,99 EUR/mesec. Do mesečne porabe 5 GB v omrežju T-2 in 500 MB v omrežju Simobil se hitrost prenosa podatkov ne omejuje. Če naročnik v obračunskem obdobju doseže katero koli količino prenosa podatkov, bo T-2 naročnika obvestil o doseženi količini in mu zmanjšal hitrost prenosa pod atkov na 64/64 Kbit/s. V naslednjem obračunskem obdobju se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov. Vključene količine prenosa podatkov veljajo v okviru enega obračunskega obdobja. Obračunski interval je 10 kB. Pri paketu TOP se podatkovni prenos v omrežjih T-2 in Simobil zaračunava po tari 1 MB = 0,10 EUR (z DDV). Več inform acij o ponudbi, ceniku, načinu obračunavanja storitev, pogojih uporabe paketa TOP in načinih naročanja paketa TOP je dostopnih v Posebnih pogojih uporabe mobilnega paketa TOP, na spletni strani www.t-2.net. Ponudba mobil nega paketa TOP velja od 1.9.2014 do preklica. Ponudba ne velja za poslovne uporabnike. TOP je biti brez naročnine! * novo! Z mobilnim paketom TOP lahko povsem nadzorujete svojo mobilno porabo, saj lahko govorite, pišete kratka sporočila ali uporabljate prenos podatkov znotraj Slovenije, ne da bi plačali za to več kot 9,99 € na posamezno storitev. Če katere storitve uporabljate manj, kot je najvišja predvidena vrednost, plačate le toliko, kolikor porabite. Za naročilo paketa ne plačate naročnine, prav tako ni obdobja vezave naročniškega razmerja! OD SEDAJ PLAČATE LE KOLIKOR PORABITE, VENDAR NE VEČ KOT 9,99 € NA POSAMEZNO STORITEV! Mobilni TOP 9 99 POGOVORI SMS PRENOS PODATKOV ∞ MINUT ∞ SMS ∞ MB 9 99€ 9 99€ 9 99€ Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 64 64. Prejeto dokumentacijo podpišite in nam jo v priloženi kuverti pošljite nazaj. Vse ostalo za vas uredimo mi. Pri prehodu na T-2 lahko svojo mobilno in ksno številko obdržite.