Keperluan Asas Manusia

July 29, 2013  |  By  | 


Manusia memerlukan 4 keperluan asas untuk menjalani kehidupan. Jika kita tidak memiliki keempat-empatnya atau salah satu daripadanya, manusia berkemungkinan besar boleh mati dalam suatu

More from Piza Yahya