סיפור שם המספר

May 19, 2014  |  By  | 


תוי תויְ ליִ לַ ל ואּ הֶנמּ יִ " הֶנש תיּ "

More from rachelha1974