קרמבו

November 2, 2013  |  By  | 


בספר זה מוצגים מערכי שיעור ביחידת הלימוד "קרמבו", פרק "ממתקים" מספר עברית לדרך מס" 2.

More from Riad Masalha